Festina Lente
Festina Lente

PROBA DE TRASEU - PENALIZARI

  ANEXA PENTRU PROBA PRACTICĂ A EXAMINĂRII PENTRU OBȚINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE   (Anexa nr. 3 la Ordinul 268 / 2010)
 Penalizarea greșelilor comise de candidat pentru încalcarea normelor rutiere / neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelor impuse / neîndeplinirea obligatiilor ce îi revin potrivit procedurii de examinare Puncte de penalizare Categoria B
 I. PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI                
 - neverificarea  prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului, a funcționarii directiei, frânei, a instalației de ungere/rșcire, a luminilor, a semnalizării, a avertizorului sonor;
 3
 - reglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranță, neeliberarea frânei de ajutor;
 3
 - necunoasterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului.
 3
 II. COMPORTARE IN TRAFIC  
      MANEVRAREA ȘI POZITIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI  
 - nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză); 5
 - nemenținerea direcției de mers; 9
 - folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj; 6
 - manevrarea incorectă la încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse;  6
 - întoarcerea incorectă pe o stradă cu mai multe benzi de circulație ăe sens;  5
 - manevrarea incorectă la urcarea rampelor / coborîrea pantelor lungi, la circulatia în tuneluri; 5
 - folosirea incorectă a luminilor de întâlnire / luminilor de drum; 3
 - conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul înconjurator (turație excesivă, frânare / accelerare nejustificate);  5
      MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANTA TRAFICULUI
 - executarea incorectă a mersului înapoi; 5
 - executarea incorectă a întoarcerii vehiculului cu fața în sens opus prin efectuarea manevrelor de mers înainte și înapoi; 5
 - executarea incorectă a parcării cu fața, spatele sau lateral; 5
 - executarea incorectă a frânării cu precizie; 5
     SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE MERS ȘI EFECTUAREA VIRAJELOR
 - neasigurarea la schimbarea direcției de mers / la părăsirea locului de staționare; 9
 - executarea neregulamentară a virajelor; 6
 - nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbarii directiei de mers; 6
     CIRCULAȚIA ÎN INTERSECȚII, POZIȚII ÎN TIMPUL MERSULUI
 - încadrarea necorespinzătoare în raport cu direcția de mers dorită; 6
 - efectuarea unor manevre interzise (oprire, staționare, întoarcere, mers înapoi); 6
 - neasigurarea la pătrunderea în intersecții; 9
 - folosirea incorectă a benzilor la intrarea / ieșirea de pe autostrada / artere similare; 5
 - nepăstrarea distanței suficiente fată de cei care rulează înainte sau vin din sens opus; 9
     DEPĂȘIREA
 - ezitarea repetată de a depăși alte vehicule; 3
 - nerespectarea regulilor de executare a depășirii ori efectuarea acesteia în locuri sau situații interzise; 21
     PRIORITATEA
 - neacordarea priorității vehiculelor și pietonilor care au acest drept (la plecarea de pe loc, în intersecții, sens giratoriu, stații mijloc de transport în comun prevăzută cu alveolă, stație de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere pentru pietoni); 21 
 - tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor care nu au prioritate.  6
     NERESPECTAREA SEMNIFICAȚIEI INDICATOARELOR ȘI MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERĂ
 - nerespectarea semnificației indicatoarelor / marcajelor / culorilor semaforului (cu excepția culorii roșii); 9
 - nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului / a semnalelor polițistușui rutier / a semnalelor altor persoane cu atribuții legale similare.  21
     VITEZA
 - depășirea vitezei maxime admise; 5
 - conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea in ritmul impus de ceilalți participanți la trafic. 3
     CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL
 - neîndemanarea în conducerea în condiții de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei; 9
 - deplasarea cu viteză neadaptată condițiilor atmosferice și de drum. 9
    NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALE FERATĂ 21
   III. ALTE SITUAȚII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI  "RESPINS"
 - prezentarea la examen sub influiența băuturilor alcoolice, substanșelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalți cansdidați; 21
 - intervenția examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent / producerea unui eveniment rutier. 21
    MENȚIUNI: Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la ora ......... și mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen.                                                Semnatura ............................... TOTAL 

Examinat cu auto nr. 

În prezența martorului:                                                                                                           
Semnatură martor
 
Data examinarii  
Ora / minutul inceperii  
Ora / minutul terminarii                      
Gradul profesional, numele si prenumele examinatorului în clar și semnătura  CALIFICATIV  Semnătura candidatului                
MENȚIUNI:
1. Timpul de examinare - min 25 minute;
2. Maxim puncte penalizare pentru a obtine calificativul ADMIS - 20, peste acest punctaj calificativul este RESPINS. 
3. In cazul calificativului RESPINS, cursantul efectuează 6 ore pregatire practică suplimentară, după care i se eliberează o ADEVERINTĂ cu care se prezinta la serviciul EXAMINARI pentru o nouă programare la examen.

Lectii Legislatie

 • CHESTIONAR CIRCULATIE RUTIERA PENTRU PIETONI

  Test de verificare a cunostintelor de legislaţie rutieră pentru pietoni
  1. În locurile semnalizate cu indicatoare şi/sau marcaje, pietonii trebuie să traverseze:
  a) în pas vioi şi pe cât posibil în grup, numai pe marcajul pietonal sau în dreptul indicatoarelor "Trecere pentru pietoni";
  b) încet şi formând coloane pe două rânduri;
  c) alergând, pentru a traversa drumul public cât mai repede.
  2. Pietonii au prioritate la traversarea drumului public când:
  a) se asigură înainte de a traversa;
  b) traversează la culoarea verde a semaforului electric sau la semnalul "liber" al agentului de circulaţie, precum şi prin locurile unde sunt instalate indicatoare sau marcaje pentru trecerea pietonilor;
  c) traversează pe la colţul străzii.
  3. Cum se face traversarea corectă a drumurilor publice?
  a) oblic faţă de axa lor;
  c) oricum, dacă în acel moment nu circulă vehicule;
  c) perpendicular pe axa acestora.
  4. Semnalele luminoase pentru pietoni ale semaforului electric sunt:
  a) verde, galben şi roşu;
  b) galben sau roşu;
  c) verde şi roşu.
  5. Cum se numeşte indicatorul alăturat?

  a) "Drum pentru pietoni";
  b) "Trecere pentru pietoni";
  c) "Presemnalizare trecere pentru pietoni".
  6. Dacă pietonul este surprins în timpul traversării de semnalul roşu al semaforului, acesta trebuie să:
  a) se întoarcă pe trotuar;
  b) grăbească trecerea;
  c) se oprească în locul unde a fost surprins de semnalull roşu şi să aştepte apariția semnalului verde.
  7. La coborârea din microbuz este indicat să se traverseze strada prin spatele sau prin faţa acestuia?

  a) prin spatele microbuzului, întrucât pietonul poate urmări cu privirea toate vehiculele care circulă pe drumul public;
  b) nici prin fața, nici prin spatele acestuia. Traversarea se va face în această situație numai prin locurile special amenajate pentru traversare;
  c) prin fața acestuia, deoarece nu există nici un pericol major pentru pietoni.
  8. Care dintre cele două indicatoare rutiere vă permite să traversaţi de pe un trotuar pe celalalt?

  a) indicatorul 1;
  b) indicatorul 2;
  c) ambele indicatoare.
  9. De la ce vârstă poate fi transportat un copil pe scaunul din faţă ai unui autovehicul?

  a) de la împlinirea vîrstei de 7 ani;
  b) de la împlinirea vârstei de 12 ani;
  c) de la împlinirea vâstei de 14 ani.
  10. În ce locuri pot folosi copiii patinele cu rotile?

  a) în parcuri, pe terenurile de joacă, în incinta unităților de învăţământ, pe terenurile virane, în curţi, în orăşelele copiilor;
  b) pe trecrile pentru pietoni;
  c) pe orice drum, dacă în acel moment nu circulă vehicule.
  11. Atunci când trotuarul lipseşte, pe unde are voie să se deplaseze pietonul?
  a) pe acostamentul din partea stângă a direcției de mers;
  b) pe acostamentul din partea dreaptă a direcției de mers;
  c) nu au voie să circule.
  12. Este interzis pietonilor:
  a) să traverseze strada la semnalul verde a semaforului;
  b) să traverseze starda în pas vioi;
  să ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulaţiei.
  13. Pe unde pot circula copii care folosesc patine cu rotile?
  a) pe partea stângă a drumului public;
  b) pe partea dreaptă a drumului public;
  c) pe trotuare sau pe pistele special amenajate.
  14. Indicatorul din imagine se numeşte:

  a) "Presemnalizare trecere pentru pietoni";
  b) "Copii";
  c) "Trecere pentru pietoni".
  15. Indicatorul din imagine se numeşte:

  a) "Presemnalizare trecere pentru pietoni";
  b) "Copii";
  c) "Trecere pentru pietoni".
  16. Indicatorul din imagine se numeşte:

  a) "Presemnalizare trecere pentru pietoni";
  b) "Copii";
  c) "Trecere pentru pietoni".
   
  17. Indicatorul din imagine se numeşte:

  a) "Acces interzis pietonilor";
  b) "Drum pentru pietoni";
  c) "Trecere pentru pietoni".
  18. Pietonii pot traversa drumurile publice în dreptul semafoarelor electrice prevăzute cu trei culori?
  a) da, numai la apariţia culorii verzi;
  b) nu, deoarece aceste semafoare dirijează numai circulaţia pentru vehicule;
  c) da, indiferent de culoare, numai dacă în apropiere nu circula nici un vehicul.
  19. Care dintre participanţii la traficul rutier trebuie să manifeste o atitudine preventivă?
  a) numai pietonii;
  b) toţi conducătorii de vehicule şi pietonii;
  c) numai conducătorii de autovehicule.
  20. Cum se pedepseşte pietonul care traverseză strada neregulamentar?
  a) cu amendă contravenţională;
  b) cu amnedă penală;
  c) cu amendă şi puncte penalizare.
 • SEMNALELE CONDUCATORILOR DE VEHICULE

   

   SEMNALELE CONDUCATORILOR DE VEHICULE

  Conducătorii de vehicule semnalizează cu mijloacele de avertizare luminoasă, sonoră sau cu braţul, după caz, înaintea efectuării oricărei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.
  1. Semnalizare sonoră:
  semnalele sonore trebuie folosite de la o distanţă de cel puţin 25 m faţă de cei cărora li se adresează, pe o durată de timp care şă asigure perceperea semnalului şi fără să îi determine pe aceştia la manevre ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei.
   
  Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonoră nu poate fi folosită în zonele de acţiune a indicatorului „Claxonarea interzisă", cu execepţia:
   
  a) conducătorilor autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară când se deplasează în acţiuni de intervenţii sau în misiuni care au caracter de urgenţă;
   
  b) conducătorilor autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.
  2. Semnalizare luminoasă:
  Conducătorii de autovehicule, tramvaie şi mopede sunt obligaţi să folosească instalaţiile de iluminare şi/sau semnalizare a acestora, după cum urmează:
  a) luminile de poziţie sau de staţionare
  pe timpul imobilizării vehiculului pe partea carosabilă în afara localităţilor, de la lăsarea serii şi până în zorii zilei, ziua când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drumul public;
  b) luminile de întâlnire (faza scurtă)
  se utilizează, atât în localităţi, cât şi în afara acestora, după gradul de iluminare a drumului public.
   
  - se folosesc de autovehiculele care însoţesc coloane militare sau cortegii, transportă grupuri organizate de persoane şi cele care tractează alte vehicule sau care transportă mărfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;
    - se folosesc de autovehicule când circulă prin tunel;
   
  - se folosesc de autovehiculele permanent pe autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E);
   
  - se folosesc de conducătorii motocicletelor şi mopedelor pe toată durata deplasării acestora pe drumurile publice.
    - se folosesc atunci când plouă torenţial, ninge abundent ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drum;
    -  se folosesc împreună cu cele de ceaţă pe timp de ceaţă densă;
  c) luminile de drum (faza lungă)
  se utilizează, atât în localităţi, cât şi în afara acestora, după gradul de iluminare a drumului public.
   
  - pe timpul nopţii, la apropierea a două vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt obligaţi ca de la o distanţă de cel puţin 200 m să folosească luminile de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei.
   
  - când conducătorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circulă în faţa sa, acesta este obligat sa folosească luminile de întâlnire de la o distanţă de cel puţin 100 m.
     
  d) lumini de mers înapoi atunci când vehiculul este manevrat către înapoi;
  e) luminile indicatoare de direcţie
  semnalizează schimbarea direcţiei de deplasare, depăşirea, oprirea şi punerea în mişcare.
   
  Punerea în funcţiune a luminilor indicatoare de direcţie se face înainte de începerea efectuării manevrelor astfel:
   
  - cu cel puţin 50 m în localităţi;
   
  - cu cel puţin 100 m în afara localităţilor.
  f) luminile de avarie
  se folosesc în următoarele situaţii:
   
  - când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă;
   
  - când vehiculul se deplasează foarte lent şi/sau constituie el însuşi un pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic;
   
  - când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.
   
  - - conducătorii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie să pună în funcţiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi şi în cazul în care această manevră este impusă de blocarea circulaţiei pe sensul de mers.
  g) lumini oprire (stop frână)
  semnalizează reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabilă se semnalizează cu lumina roşie din spate.
  h) folosirea alternantă a luminilor de întâlnire cu cele de drum pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă conducătorii de autovehicule şi tramvaie care se apropie:
    - de o intersecţie nedirijată;
    - de o intersecţie dirijată cu indicatoare de reglementare a intersecţiei.
  PRECIZĂRI:
  1. Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă autovehiculele sau remorcile cu defecţiuni la sistemul de iluminare şi semnalizare luminoasă nu pot fi conduse sau remorcate fără a avea în funcţiune pe partea stângă, în faţă o lumină de întâlnire şi în spate una de poziţie.
   

  2. Un vehicul poate fi oprit sau staţionat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se află:
  a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanţă de cel puţin 50 m;
  b) în afara părţii carosabile, pe un acostament consolidat;
  c) în localităţi, la marginea părţii carosabile, în cazull motocicletelor cu două roţi, fără ataş şi a mopedelor, care nu sunt prevăzute cu sursă de energie.

  3. Semnalizare cu braţul
  se efectuează de către conducătorii vehiculelor cu două roţi, precum şi ai celor cu tracţiune animală ori ai celor trase sau împinse cu mâna cu cel puţin 25 m înainte de efectuarea manevrelor, astfel:

  a) braţul stâng întins orizontal atunci când intenţionează să schimbe direcţia de mers spre stânga sau de a depăşi;

  b) braţul drept întins orizontal atunci când intenţionează să schimbe direcţia de mers spre dreapta;

  c) braţul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenţionează să oprească.

  Sancţiuni în cazul nerespectării obligaţiilor privind luminoasă, sonoră sau cu braţul:
   
  1. se sancţionează cu: amendă (2 - 3 puncte amendă):
   
  - nerespectarea obligaţiei de semnalizare a manevrei de schimbare a direcţiei de mers;
   
  2. se sancţionează cu: amendă (2 - 3 puncte amendă) şi 2 puncte penalizare:
   
  - folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circulă din sens opus;
   
  - folosirea incorectă a luminilor de drum faţă de autovehiculul care circulă în faţa sa, în aceeaşi direcţie de mers.
   
  3. se sancţionează cu: amendă (4 - 5 puncte amendă):
   
  - nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de către conducătorii de vehicule;
   
  - nerespectarea obligaţiei ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulaţia pe drumurile publice;
   
  4. se sancţionează cu: amendă (4 - 5 puncte amendă) şi 3 puncte penalizare:
   
  - folosirea luminilor de ceaţă în alte condiţii decât pe timp de ceaţă;
   
  5. se sancţionează cu: amendă (6 - 8 puncte amendă) şi 4 puncte penalizare:
   
  - circulaţia în timpul nopţii sau ziua, pe timp de ceaţă, ninsoare abundentă sau ploaie torenţială, cu un autovehicul fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare.
   
   


Pentru a vedea toate lectiile va rugam sa va logati aici

Telefoane Instructori auto FESTINA LENTE!

* Mihai PURICESCU

- director, profesor legislație rutieră - 0744 528 280

* Constantin BESICA - instuctor auto - 0745 521 810

* Mihai CRUDU - instructor auto - 0742 314 561

* Radu STROIEA - instructor auto - 0743 564 728

Servicii Festina Lente

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

EDUCATIE RUTIERA IN SCOLI

EDUCATIE RUTIERA IN SCOLI

FESTINA LENTE
se implica in procesul de educare a elevilor în domeniul educatiei rutiere! Un OM EDUCAT mai multi OAMENI PROTEJATI!

CHESTIONARE ONLINE

CHESTIONARE ONLINE

FESTINA LENTE pune la dispozitie CHESTIONARE ONLINE  pentru: conducatori auto, mopede, instructori auto, profesori legislatie rutiera, atestate profesionale.

PUNCTE DE INFORMARE

PUNCTE DE INFORMARE

FESTINA LENTE își propune să găsească 
locuri pentru PUBLICITATE SI INFORMARE in fiecare localitate pentru viitorii CURSANTII. Cei interesati ne pot contacta la 0744.528.280-Mihai Puricescu

CONSULTANTA IN DOMENIU

CONSULTANTA IN DOMENIU

   Nu ezitati sa intrebati!