Festina Lente
Festina Lente

Proba de traseu - penalizari

  ANEXA PENTRU PROBA PRACTICĂ A EXAMINĂRII PENTRU OBȚINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE   (Anexa nr. 3 la Ordinul 268 / 2010)
 Penalizarea greșelilor comise de candidat pentru încalcarea normelor rutiere / neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelor impuse / neîndeplinirea obligatiilor ce îi revin potrivit procedurii de examinare Puncte de penalizare Categoria B
 I. PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI                
 - neverificarea  prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului, a funcționarii directiei, frânei, a instalației de ungere/rșcire, a luminilor, a semnalizării, a avertizorului sonor;
 3
 - reglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranță, neeliberarea frânei de ajutor;
 3
 - necunoasterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului.
 3
 II. COMPORTARE IN TRAFIC  
      MANEVRAREA ȘI POZITIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI  
 - nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză); 5
 - nemenținerea direcției de mers; 9
 - folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj; 6
 - manevrarea incorectă la încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse;  6
 - întoarcerea incorectă pe o stradă cu mai multe benzi de circulație ăe sens;  5
 - manevrarea incorectă la urcarea rampelor / coborîrea pantelor lungi, la circulatia în tuneluri; 5
 - folosirea incorectă a luminilor de întâlnire / luminilor de drum; 3
 - conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul înconjurator (turație excesivă, frânare / accelerare nejustificate);  5
      MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANTA TRAFICULUI
 - executarea incorectă a mersului înapoi; 5
 - executarea incorectă a întoarcerii vehiculului cu fața în sens opus prin efectuarea manevrelor de mers înainte și înapoi; 5
 - executarea incorectă a parcării cu fața, spatele sau lateral; 5
 - executarea incorectă a frânării cu precizie; 5
     SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE MERS ȘI EFECTUAREA VIRAJELOR
 - neasigurarea la schimbarea direcției de mers / la părăsirea locului de staționare; 9
 - executarea neregulamentară a virajelor; 6
 - nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbarii directiei de mers; 6
     CIRCULAȚIA ÎN INTERSECȚII, POZIȚII ÎN TIMPUL MERSULUI
 - încadrarea necorespinzătoare în raport cu direcția de mers dorită; 6
 - efectuarea unor manevre interzise (oprire, staționare, întoarcere, mers înapoi); 6
 - neasigurarea la pătrunderea în intersecții; 9
 - folosirea incorectă a benzilor la intrarea / ieșirea de pe autostrada / artere similare; 5
 - nepăstrarea distanței suficiente fată de cei care rulează înainte sau vin din sens opus; 9
     DEPĂȘIREA
 - ezitarea repetată de a depăși alte vehicule; 3
 - nerespectarea regulilor de executare a depășirii ori efectuarea acesteia în locuri sau situații interzise; 21
     PRIORITATEA
 - neacordarea priorității vehiculelor și pietonilor care au acest drept (la plecarea de pe loc, în intersecții, sens giratoriu, stații mijloc de transport în comun prevăzută cu alveolă, stație de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere pentru pietoni); 21 
 - tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor care nu au prioritate.  6
     NERESPECTAREA SEMNIFICAȚIEI INDICATOARELOR ȘI MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERĂ
 - nerespectarea semnificației indicatoarelor / marcajelor / culorilor semaforului (cu excepția culorii roșii); 9
 - nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului / a semnalelor polițistușui rutier / a semnalelor altor persoane cu atribuții legale similare.  21
     VITEZA
 - depășirea vitezei maxime admise; 5
 - conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea in ritmul impus de ceilalți participanți la trafic. 3
     CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL
 - neîndemanarea în conducerea în condiții de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei; 9
 - deplasarea cu viteză neadaptată condițiilor atmosferice și de drum. 9
    NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALE FERATĂ 21
   III. ALTE SITUAȚII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI  "RESPINS"
 - prezentarea la examen sub influiența băuturilor alcoolice, substanșelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalți cansdidați; 21
 - intervenția examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent / producerea unui eveniment rutier. 21
    MENȚIUNI: Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la ora ......... și mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen.                                                Semnatura ............................... TOTAL 

Examinat cu auto nr. 

În prezența martorului:                                                                                                            Semnatură martor
Data examinarii  
Ora / minutul inceperii  
Ora / minutul terminarii                      
Gradul profesional, numele si prenumele examinatorului în clar și semnătura  CALIFICATIV  Semnătura candidatului                
MENȚIUNI:
1. Timpul de examinare - min 25 minute;
2. Maxim puncte penalizare pentru a obtine calificativul ADMIS - 20, peste acest punctaj calificativul este RESPINS. 
3. In cazul calificativului RESPINS, cursantul efectuează 6 ore pregatire practică suplimentară, după care i se eliberează o ADEVERINTĂ cu care se prezinta la serviciul EXAMINARI pentru o nouă programare la examen.